RESUMINT

        Cal escoltar varies vegades  el discurs sencer per a treure una idea general , apuntant les paraules que no s'entenen i cercant el significat al diccionari . Posteriorment, escoltarem el discurs en xicotetes parts, resumint-les . Darrerament donarem forma, utilitzant connectors, farem un esborrany, revisarem i passarem a net.

Aconsellable fer-se un esquema ( arbre o clau ) i on s'organitzen  els diversos temes  que es parlen en el discurs1 comentari: